Vandaag, honderd jaar geleden,

    is geen persoon geboren
Vrijdag 30 juli 2021
    is geen persoon overleden
    en is 1 huwelijk gesloten
Jan Krol - Frederica Dijkstra

Laatste wijzigingen

Akke Verwer
Wietske Verwer
Sjouke Verwer
Roel Sjoukes Verwer
Sietske Verver
Trijntje Bonnes Bosma
Pieter Snijder
Jan Slager
Jacoba Groen
Pieter Schulting
Peter Pereboom
Aafke Pereboom
Grietjen Jans Smid
Aaltje Wiegers Schraa
Jan Smid
Neeltje Buis
Homme Peters Pereboom
Peter Pereboom
Hilligje Dirks de Jonge
Sjoert Peters Pereboom

Nu 94.474 persoonsrecords!

Link van de maand:

DE KOLONIËN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID
EEN LANDBOUWKUNDIG EN SOCIAAL-ECONOMISCH EXPERIMENT
(Proefschrift J. D. DORGELO)

Toegang

De site is weer voor iedereen toegankelijk met het account "gast/gast" (een gast kan ook binnen komen door niets in te vullen).
Het beperkte gastaccount toont geen of minder data en kent minder functies. Zo zijn er geen mogelijkheden records te muteren of toe te voegen. Voor een volledige toegang kan een account worden aangevraagd door het
aanvraagformulier in te vullen.

naam
wachtwoord

Cijfers

Deze genealogische site bevat momenteel gegevens van: 94.474 personen en 36.846 relaties.
De site geeft geen garanties op juistheid van datums of relaties. Waar mogelijk wordt onzekerheid (met i.s. of w.s.) aangegeven.
In de statistieken vindt u een overzicht van de aantallen van de documenten (foto's bidprentjes, brieven, advertenties), personen en relaties in deze database aanwezig. Kijk ook eens op de lijst met alle voorkomende achternamen.

©2000-2021 VčNisNews

Sponsoren